Revenue Management - Få hjälp med ditt hotells intäkter

Genom att arbeta smart med intäktsoptimering kan ni på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt höja era intäkter. Vi erbjuder konsulttjänster inom revenue management.

Maximera intäkterna genom att sälja till rätt pris, rätt kunder och vid rätt tidpunkt!

Revenue management är en affärsstrategi som fokuserar på att maximera intäkterna genom att optimera prissättning, kapacitetshantering och kundernas segmentering. Syftet med revenue management är att maximera intäkterna genom att sälja produkter eller tjänster till rätt pris, till rätt kunder och vid rätt tidpunkt. Det innebär att anpassa priser och tillgänglighet för att dra nytta av efterfrågan och öka lönsamheten.

Vi kan hjälpa er utifrån era förutsättningar och var ni är i dag. Kanske har ni behov av en punktinsats eller löpande hjälp. Med en punktinsats kan ni till exempel få hjälp att omvandla er data till något förståeligt som sedan kan mynna ut i en prisstrategi. Kanske vill ni lära er mer om revenue management och vill vidareutbilda er personal genom en utbildningsdag. Eller så behöver ni löpande hjälp med uppföljning och strategi. Vi arbetar för att ni ska känna er bekväma och trygga i hur ni hanterar revenue management. Vårt mål är att förenkla för er, genom utbildning och tydliga mål ska ni veta precis vad som bör göras och när. Revenue management behöver inte vara svårt, vi hjälper er!

Vi erbjuder specialisthjälp inom revenue management med erfarenhet av att arbeta både inom flygbranschen (SAS) och hotellbranschen. Exempel på tjänster vi erbjuder är:

  • Nulägesanalys/marknadsanalys
  • Prisstrategi och prissättning
  • Benchmarking
  • Uppföljning, analys, statistik och KPIer
  • Utbildning
  • Affärsutveckling