Clarion Hotel Wisby - Nyhetsbrev

Vi har byggt ett nyhetsbrev till Clarion Hotel Wisby. Systemet är ett extern system och är inte kopplat till hemsidan.
Här är ett exempel på en webversion av nyhetsbrevet >>