Nordiska Ministerrådet - Ny hemsida

nordiska-ministerradet

Nordiska Ministerrådet och Nordkalottrådet har anlitat Sibelle Marketing för att bygga en hemsida till nystartade Nordkalottens Gränstjänst. Hemsidan har som syfte att underlätta gränsöverskridande arbete på nordkalotten. Hemsidan kommer att vara tvåspråkig på svenska och finska. Nordkalottens Gränstjänst är ett gräns- och myndighetsöverskridande samarbete mellan Finland och Sverige.