SWEDESD - Nyhetsbrev

Vi har byggt ett nyhetsbrev till SWEDESD. Systemet är integrerat med hemsidan och de kan skicka artiklar från hemsidan i nyhetsbrevet.
Här är ett exempel på en webversion av nyhetsbrevet >>