Streaming av bild och video till extern hemsida. On Demand. Mediabank med mediaspelare för inbäddad media. Stöd för flash och HTML5. iPhone/iPad kompatibel.

Extern streaming:

Small: Upp till 4.000 visningar/månad. 1 album/spelare, 40 bilder, 5 videos. 

Medium: Upp till 10.000 visningar/månad. 2 album/spelare, 80 bilder, 10 videos.

Large: Upp till 50.000 visningar/månad. 1 galleri, 10 album/spelare, 200 bilder, 20 videos.

Unlimited: Obegränsat antal visningar/månad. 3 gallerier, 30 album/spelare, 600 bilder, 60 videos. Egen mediabank. Egen layout och anpassning av mediaspelaren.