jCore är ett content management system (CMS) i PHP under GNU.
Det kan användas som webbsystem för många olika typer av webbplatser, allt från små personliga bloggar till stora företagswebbplatser. jCore är ett multisitesystem byggt speciellt för att ha flera webbplatser som använder ett och samma serversystem för filer och bibliotek. Man kan på så sätt hålla källkoder aktuella och lättare fixa buggar för alla kunder på en gång.

jCore har två huvudsystem, jCore Server - som innehar samtliga bibliotek och moduler och jCore klient - som är en klient av det centrala systemet utan några bibliotek eller systemfiler.

jCore har stöd för följande moduler och funktionerna som ingår i mastern jCore Server:

* Språkstöd
* Content Management
* WebbShop
* Fotogalleri
* Videogalleri
* Röstninga
* Dynamiska formulär
* SEO
* Multi-level menysystem
* Fildelning
* Multi-site support
* Multi-user Flera användare kan skapa innehåll och editera
* RSS-feed
* API
* Nyhetsbrev
* Brute Force Protection
* Användarprofiler
* Åtkomstkontroll och behörigheter
* Innehållskoder
* Template Manager