HTML5 är en kommande standard för märkspråken HTML och XHTML från organisationen World Wide Web Consortium (W3C). Standarden påbörjades av Web Hypertext Application Technology Working Group(WHATWG) och är den femte versionen av HTML.

Ledande principer för utvecklingen är bakåtkompatibilitet med existerande HTML, tydligare beskrivningar av hur webbläsare skall tolka och rendera koden och utvidgad funktionalitet. HTML5 inkluderar tekniker för ljud, video, grafik och webbapplikationer, såväl som text och bild.

Med HTML5 introduceras ett antal nya element och attribut, som inte funnits med i tidigare standarder. Några av dessa syftar till att ge en semantisk betydelse åt ett flertal användningar av de mer generiska- och -elementen. Exempel på sådana element är för webbsidans navigationsmenyer, och för innehåll av olika betydelse, samt (som inte ska förväxlas med ) och för webbsidans sidhuvud och sidfot. Samma sak gäller för , som nu istället ersätts av och . Vidare har man valt att stryka element som har ett rent presentationsmässigt syfte, så som och, vars effekt istället ska uppnås via CSS.