Joomla är uppdaterat till 3.3.3 och 2.5 är nu uppe i 2.5.24. Uppdateringarna är säkerhetsuppdateringar och bugg fix. 

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att uppdatera er Joomla.