Joomla 2.5.25 & 3.3.4 uppdatering

Joomla är uppdaterat till 3.3.4 och 2.5 är nu uppe i 2.5.25. Uppdateringarna är säkerhetsuppdateringar och bugg fix. 

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att uppdatera er Joomla.

Joomla 3.3.3 & 2.5.24 Säkerhetsuppdatering

 

Joomla är uppdaterat till 3.3.3 och 2.5 är nu uppe i 2.5.24. Uppdateringarna är säkerhetsuppdateringar och bugg fix. 

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att uppdatera er Joomla.

Joomla 3.3 är släppt & 2.5.20

Joomla 3.3 introducerar nya funktioner i CMSet såsom förbättrad lösenord hash och mikrodata "Rich Snippet". Koden är optimerad vilket medför prestandaförbättringar i hastighet och routingsystem genom den fortsatta omvandlingen av MooTools baserade JavaScript till jQuery.

Läs mer om uppdateringen här >>

Joomla 2.5.16 & 3.2 Säkerhetsuppdatering


security release

Joomla 2.5 har uppdaterats till 2.5.16 och Joomla 3 har uppdaterats till 3.2. Det är säkerhetsuppdateringar.
Hemsidor med tidigare versioner bör uppdateras så fort som möjligt för att hålla Joomla säker.

Uppdatera via adminsystemet eller manuellt via FTP.