Joomla 2.5.8 & 3.0.2 Säkerhetsuppdatering


security release

Joomla 2.5 har uppdaterats till 2.5.8 och Joomla 3 har uppdaterats till 3.0.2. Det är säkerhetsuppdateringar.
Hemsidor med tidigare versioner bör uppdateras så fort som möjligt för att hålla Joomla säker.

Uppdatera via adminsystemet eller manuellt via FTP.

 

Edit the hosts file in Mac OS X - Mountain Lion, Mavericks and Yosemite

Step 1 – Open the Terminal.app

Either start typing Terminal in the Spotlight search, or goto Applications > Utilities > Terminal.

Step 2 – Open the host file

Open the hosts file by typing the following in the Terminal window:

sudo nano /private/etc/hosts

Type your user password when prompted.

Step 3 – Edit the hosts file

The hosts file contains some comments (lines starting with the # symbol), as well as some default hostname mappings (e.g. 127.0.0.1 – local host). Simply append your new mappings underneath the default ones.

Step 4 – Save the hosts file

When done editing the hosts file, press Ctrl O to save the file.

Press Enter on the filename prompt, and

Ctrl X to exit the editor.

Step 5 – Flush the DNS cache

You can use a simple Terminal command to flush the DNS cache, and have your host file changes take immediate effect. Using the open Terminal window, then the following command:

dscacheutil -flushcache

Your new mappings should now take effect.

Vad är Joomla?


Joomla 3 - Ny plattform lanserad!

 

Joomla 3

Joomla 3.0 är släppt! Joomla 3.0 är nästa stora version av Joomla CMS.

Joomla 2.5 har långsiktig support (LTS) och stödet för den kommer att fortsätta tills strax efter utgivningen av Joomla 3.5 som är planerad till våren 2014. Man behöver inte migrera till Joomla 3.0 om man har en hemsida i Joomla 2.5.

Stödet för Joomla 1.5 avslutas strax efter utgivningen av Joomla 3.0. Joomla 1.5 har för närvarande bara stöd för säkerhetsuppdateringar och utvecklas inte längre.

Nya funktioner i Joomla 3:

 • Implementering av Twitter Bootstrap.
 • Responsive design för admin.
 • Ny frontende layout byggd med Twitter Bootstrap.
 • Uppdaterad layout Beez3.
 • Enkel trestegs installationsprocess.
 • PostgreSQL Driver. Möjlighet att använda PostgreSQL som databas.
 • PHP Memcached Driver.
 • JFeed för feed hantering istället för SimplePie.
 • Installation av språkpaket direkt från admin.
 • Gästanvändare som grupp från start.
 • Möjlighet att spara tomma artiklar.
 • Ny statistikmodul för admin.
 • Uppdaterad TinyMCE till version 3.5.6
 • Rensad på gammal oanvänd källkod, filer och databasfält.
 • Förbättringar av smart sök.
 • Förbättring av kodstadardisering och logik.
 • Uppdaterade testprogram för olika avdelningar i admin.
 • Uppdaterade testprogram för system i admin.
 • Större valfrihet i aktiva menyer i menymoduler.
 • Möjlighet att låta SEF plugin automatiskt sätta kanoniska adresser i head taggen.
 • Version 12.2 av Joomla platformen

Läs mer om nya Joomla 3 här >>

 


 

Joomla 2.5.7 Säkerhetsuppdatering

security release

Joomla 2.5 har uppdaterats till 2.5.7 som är en säkerhetsuppdatering. Företag med version 2.5.6 eller tidigare bör uppdatera så fort som möjligt för att hålla Joomla säker.

Uppdatera vis adminsystemet eller manuellt via FTP.

Mer information >>