Vind & Väder på Gotland

På Gotland blåset det nästan jämt. Det påverkar ofta våra kunder. Det finns en ny bra vindkarta på nätet. Klicka på bilden. De olika färgerna representerar olika vindhastigheter.

Skarmavbild2345234