Joomla 2.5.10 & 3.1.10 Säkerhetsuppdatering


security release

Joomla 2.5 har uppdaterats till 2.5.10 och Joomla 3 har uppdaterats till 3.1.10. Det är säkerhetsuppdateringar.
Hemsidor med tidigare versioner bör uppdateras så fort som möjligt för att hålla Joomla säker.

Uppdatera via adminsystemet eller manuellt via FTP.