Joomla 2.5.16 & 3.2 Säkerhetsuppdatering


security release

Joomla 2.5 har uppdaterats till 2.5.16 och Joomla 3 har uppdaterats till 3.2. Det är säkerhetsuppdateringar.
Hemsidor med tidigare versioner bör uppdateras så fort som möjligt för att hålla Joomla säker.

Uppdatera via adminsystemet eller manuellt via FTP.