Joomla 2.5.25 & 3.3.4 uppdatering

Joomla är uppdaterat till 3.3.4 och 2.5 är nu uppe i 2.5.25. Uppdateringarna är säkerhetsuppdateringar och bugg fix. 

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att uppdatera er Joomla.